Information

कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

  • कार्यक्रम तथा क्रियाकलापबारे जानकारी

गतिविधि पात्रो

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

सम्पर्क र प्रतिकृया

कुष्ठरोग महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग
टेकु, काठमाण्डौं
फोन: +९७७-१-४-२६२००९, ४२४८५३५
फ्याक्स: +९७७-१-४२४८५३५
ईमेल: lcd(at)mohp.gov.np, leprosycontrol(at)gmail.com
वेबसाईट: www.lcd.gov.np

Contact Form