Information

कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

  • कार्यक्रम तथा क्रियाकलापबारे जानकारी

गतिविधि पात्रो

सम्पर्क र प्रतिकृया

कुष्ठरोग महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग
टेकु, काठमाण्डौं
फोन: +९७७-१-४-२६२००९, ४२४८५३५
फ्याक्स: +९७७-१-४२४८५३५
ईमेल: lcd(at)mohp.gov.np, leprosycontrol(at)gmail.com
वेबसाईट: www.lcd.gov.np

Contact Form